Plaatsen vogelwering onder zonnepanelen

Verhinder brand door resten van vogelnesten
Voorkom schade aan uw panelen door doorgeknaagde bekabeling
Slechte ventilatie = rendementsverlies en aantasting levensduur van uw zonnepanelen